آزمون IELTS چیست؟

یه مطلب داغ دارم که از وبلاگ دوستم برداشتم .راجع به آزمون آیلتس هستش امیدوارم خوشتون بیاد.

  آزمون های IELTSتقریبا در 500مرکز و4 بار در ماه برگزار میشوند. این آزمون بسته به نوع ملیتها متفاوت 

است و به طور عادلانه  برای کسانی که آزمون میدهند بسته به ملیت آنها برگزار می شود.

میتوانید یکی ازدو نوع آزمون های IELTSرا انتخاب کنید:آکادمی یا آزمونGeneralاین بسته به این است

که شما می خواهید درس بخوانید،کار کنید یا مهاجرت کنید.

آکادمی و General چهاربخش دارد:.speaking،Writing،Reading،Listening

نتایجIELTSبر اساس نمره بندی از صفر تا 9 اعلام میشود. برای کمک به آماده شدن شما،IELTS نمونه_

هایی از سوالات آزمون را در نظر گرفته است. این آزمون طیف کاملی از توانایی سطح مبتدی تا پیشرفته

 را شامل می شود. هیچ محدودیتی برای شما وجود ندارد که چند بار بتوانید در آزمون شرکت کنید. شما

می توانیدبه کیفیت وتضمینIELTSاطمینان کنیدزیراتوسط سازمان های معتبرو بین المللی اداره می ـ 

شود:شورای فرهنگی بریتانیا،_IELTSاسترالیا _ وسندیکای آزمون محلی دانشگاه کمبریج

/ 1 نظر / 8 بازدید