محض خنده

ارسطو را گفتند: ادب از که آموختی؟
.
.
.
ارسطو قدری نگریست و گفت :
.
.
نه ! وجدانا کجای قیافه ی من به لقمان می خوره ؟!

اینقده بدم میاد وقتی دارم روی آهنگ میخونم خوانندهه اشتباه میخونه!!

/ 2 نظر / 15 بازدید